بیا ببین که موریانه غربت با چارچوبه دلمان چه می کند

بیا ببین که موریانه غربت با چارچوبه دلمان چه می کند.
بیا ببین که تنهایی , چگونه جانمان را می کاود و چنگ بر جگرمان می زند.
بیا ببین که سوز بی کسی در برهوت غربت , چه بر سر این نهال نازک وجود می آورد.
... بیا امام زمان که تنها دستهای تو می تواند مرهم دلهای شکسته مان باشد

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید