آیا شود که یکبار سویم نظرکند یار


آیا شود که یکبار سویم نظرکند یار
با دست مهربانش پنجه بسر کند یار
آیا شود که یکبار بر زانوان دلدار
من سر نهم فراوان آوازه سر کند یار
آیا شود که یکبار آید مرا وصالی
تا بر زنخدان من بوسه خبر کند یار
آیا شود که یکبار از دست پرتوانش
جامی دهد شرر بار دل پر ثمر کند یار
آیا شود که یکبار از مهر پر فروغش
این پرده از دلم را راه گهر کند یار
آیا شود که یکبار پرده زچشم براید
تا بینم آن جمالش در دل اثر کند یار
آیا شود که یکبار دست مرا بگیرد
تا هر چه غیر خود را از دل بدر کند یار

 

/ 0 نظر / 2 بازدید