تمام زاویه ها را کشیده ای قائم

تمام زاویه ها را کشیده ای قائم
.
آهای سرو قدِ سرترین سرت سالم
.
غزال "اُم ولد"نور چشم های جواد
.
پدر بزرگ شب قدر-حضرت قائم-
.
پدر:غریب پدر:آشنا پدر:مظلوم
.
پسر:مراد پسر:مجتهد پسر:عالم
.

نشانه های امامت تمام شد وقتی
.
شکفت کنج لبت خالی از بنی هاشم
.
تو با لباس سپیدی و بالباس سیاه
.
برای دیدن تو کعبه می شود عازم
.
درست نیمه ی ذی الحجه بعد حج هر سال
.
تو مَحرمی و حرم می شود تو را مُحرم
.
زیارتی به بلندای جامعه از توست
.
زیارتی که شب قدر می شود لازم
.
زیارتی که خودش هست "محتشم"پرور
.
درست کرده به کرّات "اکبر ناظم"
..
دوتا فقط همه ی راز جامعه ست بگو
.
فقط"بکم فتح الله" فقط "بکم یختم


/ 0 نظر / 20 بازدید