مدتهاست لحظه به لحظه از ندیدنِ رویت ، اِنکَسَـرَظَهـری

دلتنگی هایم ، تنهـایی هایم ، نبودن هایت ، حجـم دارد .

.

 اگر غیر از این بود ؛

.

سنگینی این همه عـدم ، کمرم را خم نمی کرد!

.

 آقایِ من!

.

مدتهاست لحظه به لحظه از ندیدنِ رویت ، اِنکَسَـرَظَهـری .

..

 
/ 0 نظر / 18 بازدید