نازنین تنها سلام هر وقت احساس کنم با من قهری

نازنین تنها سلام
هر وقت احساس کنم با من قهری اقا بهتون یه سلام میکنم چون جواب سلام واجبه و شما به واجب عمل میکنی و م نغرق اون لحظه ای میشم که شما جواب سلامم رو میدی چه خوبه که خدا جواب سلام رو واجب کرد وگرنه اقا شما که با ما گناهکارای بی معرفت فریبکار به این راحتی ها اشتی نمیکردی
چرا اشتی میکردی چون شما هم مثل خدای خودت به زیادی گناه ما نگاه نمیکنی و به دستهای خالی و چشمهای اشکبارمون نگاه میکنی
اما روزا چه راحت میان و میرن اما من همونیم که بودم و ا شما دورتر میشم که نزدیک نمیشم
اقا امشب شب شبزنده داریه ها امشب تو نماز شبتون مارم دعا کنید بلکه هدایت بشیم و دست از این همه گناه برداریم و روی سیاهمون پیش مادر شما سفید بشه و بگیم بی بی ما هم منتظر شیرمرد تو هستیم که اگه دوست نیستیم لااقل دشمن هم نیستیم
یا مهدی التماس دعا

/ 0 نظر / 2 بازدید