غروب جمعه دلم بوی یار می گیرد

غروب جمعه

.

غروب جمعه دلم بوی یار می گیرد

.

افق افق دل من را غبار می گیرد

.

نه با زیارت یاسین دلم شود آرام

.

نه با دعای سماتم قرار می گیرد

.

نوای ندبه صبحم هنوز ورد لب است

.

که نغمه عشراتم به بار می گیرد

.

دل صنوبریم زین هوای مه آلود

.

نه از فراق که از انتظار می گیرد

.

قسم به عصر که خسران قرین انسان است

.

مگر هر آنکه دانش خود را به کار می گیرد

.

بدان که دلبر ما جان برای یاری خویش

.

در این دیار هزاران هزار می گیرد

.

به گوش منتظران گو که صبح نزدیک است

.

اگر چه شب ز رفیقان دمار می گیرد

.

جمال یار چو خورشید عالم افروز است

.

حجاب نفس تو را زان نگار می گیرد

.

تمام دلخوشیم یک نگاه کوچک اوست

.

ز چیست یار من از من کنار می گیرد

.

اگر که یار نخواهد به جلوه غم ببرد

.

دل زهیر چو شبهای تار می گیرد

/ 1 نظر / 19 بازدید