این هفته هم گذشت تو اما نیامدی

این هفته هم گذشت تو اما نیامدی

خورشید خانواده ی زهرا نیامدی

از جاده ی همیشه ی چشم انتظارها

ای آخرین مسافردنیا نیامدی

صبحی کنار جاده تو را منتظر شدیم 

"آمد غروب،رفت وتوآقا نیامدی"

امروزمان که رفت چه خاکی به سر کنیم؟

 آقای من ! اگر زد وفردا نیامدی

غیبت بهانه ای است که پاکیزه تر شویم

تا روبرویمان نشدی ، تا نیامدی

علی اکبر لطیفیان

 

/ 2 نظر / 74 بازدید
پریسا

دیگه بهم سر نمی زنی؟؟[ناراحت].

عاطفه

شايد اين جمعه بيايد شايد [ناراحت]