می دونم که توی این مسیر هوامو داری

می دونم که توی این مسیر هوامو داری
می دونم که قدم به قدم در کنارمی
که اگه تو نبودی به اینجا نمی رسید
می دونم که از اینجا به بعد هم در کنارم خواهی موند

مواظبمون باش

می دونم راه راه توئه
و این رو می دونم که باید مواظب باشم خیلی مواظب
که این راه مسیر های انحرافی هم زیاد داره
ولی خودت می دونی که بی تو هیچم
خودت می دونی تا اینجایی هم که اومدم من نبودم
تو بودی
تو آوردیم

به عقب که نگاه می کنم می بینم واقعا من هیچ تاثیری تو این روند نداشتم
اصلا منی وجود نداشته
همه اش تو بودی


هر چی جلو تر می ره سخت تر می شه و نیازت رو بیشتر و بیشتر و بیشتر احساس می کنم
تمام توکلم به شما ست
و تو این راه تنها از شما مدد می خوام


من ندارم دیگر تاب این شبهای سرد و خاموش
یا اباصالح مددی
یا ابا صالح مددی
یا ابا صالح مددی

/ 0 نظر / 2 بازدید