سرانجام تو خواهی آمد. و عطش همیشگی عاشقانت را رفع خواهی کرد.

 

 

 

 یا ابا صالح المهدی

I know that you will come on a certain Friday whose

daybreak is quiet distinct from the sunrises. That is the sun is going to demonstrate this jolliest rise then the whole color of the world will change.Cold, calm,Hot and mild seasons will mingle to an animating sprimg to welcome you.the entire world will,once again,witness and taste the main ecstasy of Affection and love.you will finally come;

You,ll quench the everlasting thirst of your lovers. 

 

می دانم آدینه ای خواهی آمدوسحرگاهانش سوای همه ی روزهاست. خورشید شادمانه طلوعش راخواهد کرد و دنیا رنگ دیگری خواهد گرفت.چهارفصل یکی خواهد شد و در پیکر بهار به تو خوش آمد خواهند گفت.بار دیگر جهان هستی شاهد بهترین شادی ها خواهد بود طعم شیرین محبت و عشق را خواهد چشید و سرانجام تو خواهی آمد.

و عطش همیشگی عاشقانت را رفع خواهی کرد.

"یا ابن الحسن روحی فداک متی ترانا و نراک"

/ 0 نظر / 17 بازدید