مولاجـان صدای خرد شدن روحـم را میشنوی؟

 

اعتصـاب غـذا نکـرده‌ام...

.

مـدت هاست روزی چند وعـده میخورم !!

.

 روزی یک وعده غصّه ، یک وعده زخم ، یک وعده افسوس ،

.

یک وعده بغض را حداقل میخورم !!

.

 خیـــال تــو راحت! من گرسنه نمی مانم ،

.

وجدان دیگران هم راحت که شکم گرسنه ای را سیر میکنند !

.

حضرت حجت می فرمایند:

.

ما شما را فراموش نکرده ایم و الا در بلاها استخوانهایتان می شکست.

.

مولاجـان صدای خرد شدن روحـم را میشنوی؟

.

/ 0 نظر / 45 بازدید