صبــرِ ما کم شده ، خونِ دلمــان می جوشد ...

 

صبــرِ ما کم شده ، خونِ دلمــان می جوشد ...

.

صبح نزدیک نشد؟

.

 مـــاه چرا پنهان است !؟

.

 همه چون لشگر عبـاس فقط منتظریم ...

.

تیغ ها تیــــز و فقط منتظرِ فرمـان است ...


/ 0 نظر / 19 بازدید