تــو دیـــر کرده ای و زمان حافظه اش را از دست داده است

مــــاهِ من!

 

هیچ کبریتی خیالِ شب را به سمت روشنی نمی کشد!

 

هیچ صدایی به سمتِ من بر نمی گردد!

 

هیچ خیابانی از این خانه رد نمی شود!

 

تــو دیـــر کرده ای و زمان حافظه اش را از دست داده است.

/ 0 نظر / 21 بازدید