مولای من من گدای ندای توام من سالک نگاه توام من طالب عنایت توام

مولای من
من گدای ندای توام
من سالک نگاه توام
من طالب عنایت توام
دلتنگی های تو را آسمان جمعه می گرید
و من بی خیال غصه های تو،هنوز در این دنیای پرهیاهو دور خودم می چرخم
مولای من
هفته که تمام می شود،جمعه که می رسد تازه یاد تو می افتم
یا اباصالح المهدی هر شب که انتظار تو را می برم به روز
شرمنده ام که بی تو نفس می کشم هنوز
مولای من نمی گویم دستم را بگیر
دستم را گرفته ای رهایش نکن.......

************************
لب باز نکردم به خروشی وفغانی
من محرم راز دل طوفانی خویشم

/ 0 نظر / 2 بازدید