آقا یه غلطی کردیم نفهمیدیم، یه اشتباهی کردیم...

 

آقا یه غلطی کردیم نفهمیدیم، یه اشتباهی کردیم...
آقا ترسم از این نیست که تو عذابم کنی، ترسم اینکه که تو بر من گریه کنی آقا..!
آقا ترسم از جهنم نیست بخدا، جهنم من اینکه آقا تو منو از در خونه خودتون بیرون کنی.!
مثل خیلیای دیگه که تو خیابونا میتابن، یک طاقت دل شکن ازتون دارم!
من دلم خوشه تو منو اینجا آوردی، حالا هر کی بودم، هر جا بودم، من این وقتم رو آقا تو ازم گرفتی برای خودت، پس یه چیزی داشتم که تو منو آوردی اینجا!!
یعنی حالا، یه امید برا خودم دارم، که میگم آقا دوست داره، آقا هواتو داره، چرا نمی فهمی آقا هواتو داره!! اینو به من بفهمون آقا.!!!
خدا... هیچ کی به جز تو عقده دل منو نمی دونه آقا.! هیچ کی به جز تو هم نمی تونه عقده دل منو وا کنه..!!
اگه میشه یه محبّت کن منو تو حرم بابات رام بده.!!
اگه میشه محبّت کن تا زنده ام یه بار دیگه به بین الحرمین آقام برسون......
/ 0 نظر / 2 بازدید