مهدی که بیاید

مهدی که بیاید ؛

.

 نمازهایمان تا خدا بالا خواهد رفت ..

.

و قنوت هایمان پر از کبوتران خواهد شد ..

.

 و رکوع هایمان کمر شیطان را خواهد شکست ..

. و سجده هایمان را خدا به رخ فرشتگان خواهد کشید


/ 0 نظر / 5 بازدید