اباصالح التماس دعا هر کجا رفتی یاد ما هم باش

 

 

 

 

اباصالح التماس دعا هر کجا رفتی یاد ما هم باش
نجف رفتی کربلا رفتی کاظمین رفتی یاد ما هم باش
مدینه رفتی بهپابوس قبر پیغمبر مادرت زهرا
به دیدارقبر بی شمع مجتبی رفتی یاد ما هم باش
زیارت نامه که میخوانی در کنار آن تربت خاموش
به دنبال قبر مخفی ازکوچه ها رفتی یاد ما هم باش
بغل کردی قبر مادر را جای ما هم او را زیارت کن
همان لحظه که به احوالش از نوا رفتی یاد ما هم باش
شب جمعه کربلارفتی یادما هم کن چون زدی بوسه
کنار قبر ابوالفضل با وفا رفتی یاد ما همباش
بزن بوسه جای ما روی قبر عباس و اکبر و اصغر
سر قبر قاسم و قبرعمه ها رفتی یاد ما هم باش
به جای ما هم زیارت کن عمه ات را در کنج ویرانه
برای بوسیدن آن دردانه ها رفتی یاد ما هم باش
نماز حاجت که میخوانیاز برای فرج یاد ما هم باش
شدی محرم در مراسم حج یا صفارفتی یاد ما هم باش
دعا کردی از برای معراج التماس دعا یاد ما هم باش
به هرجا رفتی برومهدی هر کجا رفتی یاد ما هم باش
به جای ما هم زیارت کن عمه ات را در کنجویرانه
به یاد این نوکر درب آستان رفتی یاد ماهم باش

 

   

 

/ 0 نظر / 65 بازدید