گوشه ای تنها نشینم تاتماشایت کنم

کی شود درندبه های جمعه پیدایت کنم

 

گوشه ای تنها نشینم تاتماشایت کنم

 

می نویسم روی هرگل نام زیبای تورا

 

تاکه شاید این شب جمعه ملاقاتت کنم

 

هرسحربا یاد تو درگریه ام میخوانمت

 

تابه کی ازسوز دل ناله زهجرانت کنم

 

بی قرارم مهدیا ازبهر دیداررخت

 

تابه کی ازمادرت زهرا تمنایت کنم؟؟؟

 

پروردگارا!


مبادا یاد اورافراموش کنیم


مبادا انتظارظهورش رااز یادببریم


مبادا به او بی ایمان شویم ودردعا


ودرود برآن آقا کوتاهی کنیم.


خداوندا!


به ظهورش دلش راشادگردان وبه


دیدارش غم رااز دل هامان بزدا.


/ 1 نظر / 18 بازدید